Vad händer på introkursen?

Boka!

Det praktiska momentet innefattar att ladda, dra, vapenkontroll, grepp och förflyttning.

Du kommer få en förståelse för vad sporten innebär och säkerheten kring den.

Du behöver Byxor med hällor samt ett stabilt bälte.

Pris 1950 SEK

I priset ingår ammunition samt lån av vapen, hölster, glasögon och hörselskydd.

Elev som uteblir från kurs utan giltig anledning

Vid återbud från grundkurs mindre än 1 vecka innan kursstart så återbetalas INTE kursavgiften men du kan eventuellt erhålla plats vid ett senare kurstillfälle. Läkarintygad sjukdom som förhindrar deltagande medger undantag för regel ovan. Eleven kan själv föreslå någon annan lämplig person som kan ta dennes betalda plats. Dock skall denne person godkännas av kursledningen.

Avskilja elev

Kursledningen förbehåller sig rätten att utan motivering neka elev utbildning eller avbryta utbildningen för elev som visat sig olämplig och eleven får då tillbaka kursavgiften. En administrativ avgift på 500 kr tas ut för all återbetalning av kurs avgifter.

Avgift kan betalas till Swish 123 397 7568. Märk betalning INTRO Kurs