Träning

För att lösa träningskort. Skicka ansökan till info@shootingzone.se

Träningsavgiften är avdragsgill för friskvårdsbidrag.

ÅRSKORT 5495:-

Efter betalningen kan du kvittera ut en rfid-tag, ta med giltig licens samt legitimation.

Tagen ger dig tillträde till banan under våra öppettider med reservation för att banan kan vara bokad.

Träningskortet gäller endast den personen som kvitterat ut tagen, vid överträdelse förbehåller vi oss rätten att spärra tagen utan förvarning. Återbetalning sker ej.